User:Readable Spelling/6/Ruelz/Speling konsanants

From Teflpedia

"b"[edit]

"B" iz /b/

 • Oeld wurdz widh dhis speling: aeble, abóut, baul, boi, burd, blak, blue, distúrb, dubl, grab, grabd, grabing, kabij, klub, numbr, rabit
 • Suprést sielnt "b": bom, det, kliem, koem, plumr, woom

"c"[edit]

"C" iz aulwaez foloed bie "h".

 • "c", "ck" or "cq" as /k/ bekum "k": akwáentns, bak, klok, ifékt, kaul, klaos, kredit, kost, publik, sokr
 • "c" as /s/ bekumz "s": sel, surkl, siekl, polisi
 • "c" as /ʃ/ bekumz "sh": soeshl, aenshnt, speesheez
 • "c" as /g/ bekumz "g": igzéema,AmE eksimaBrE
 • Suprést sielnt "c": indíetmnt, musl

"ch"[edit]

"Ch" iz /tʃ/.

 • Oeld wurdz widh dhis speling: beech, church
 • Nue wurdz widh dhis speling: advénchr, naechr, riechas
 • Nue wurdz widhout dhis speling: ankr, arkitekchr, kemistri, masheen, shampáen, sheduel,BrE skejoolAmE

"d"[edit]

"D" is /d/

 • Oeld wurdz widh dhis speling: daezi, dae, deel, dear, divélapmnt; aulrédi, bodi, kandíshn, kansídr; bad, bed, chield, feed, fiend
 • "d" as /t/ bikumz "t": laoft, wurkt, helpt, plaest, wisht, reecht, frotht

"dh"[edit]

"Dh" iz /ð/

 • auldhóe, breedh, faadhr, gadhr, muthr

"d-h"[edit]

/dh/ iz "d-h"

 • ad-héar

"f"[edit]

"F" iz /f/

 • Oeld wurdz widh dhis speling: feel, befór, staf, self
 • Nue wurdz widh dhis speling: inúf, kof, laof, filósafi
 • Nue wurdz widhout dhis speling: uov

"g"[edit]

"G" iz /g/.

 • Oeld wurdz widh dhis speling: get, goet, tagédher
 • Nue wurdz widh dhis speling: augzíliari
 • "g" or "dg" as /dʒ/ bekum "j": jeneral, juj, jieant, jim
 • Saprest sielnt "g": alíen, sien
 • Saprest sielnt "gh": dhoe, niet, hiet

"h"[edit]

"H" iz /h/.

 • Oeld wurdz widh dhis speling: hand, happen, hed, help, histri, hot
 • Nue wurdz widh dhis speling: hoel, hoo, hooz, huutspa
 • Nue wurds widhout dhis speling: onr, onist

"j"[edit]

"J" iz /dʒ/.

 • Oeld wurdz widh dhis speling: jam, Japán, jeenz, job, join, joek, juj, objikt
 • Nue wurdz widh dhis speling: jenerl, rifrijaráetr
 • Nue wurds widhout dhis speling: fyord, halilóoya

"k"[edit]

"K" iz /k/.

 • Oeld wurdz widh dhis speling: liek, luuk, maek, tauk, think, wurk
 • Nue wurdz widh dhis speling:
 • "c", "ck" or "cq" as /k/ bekum "k": akwáentns, bak, klok, ifékt, kaul, klaos, kredit, kost, publik, sokr
 • x" as /ks/ bekumz "ks": ikspéareeans, nekst
 • Suprést sielnt "k": nee, nief

"l"[edit]

"L" iz /l/.

"m"[edit]

"M" iz /m/.

"n"[edit]

"N" iz /n/.

"p"[edit]

"P" iz /p/.

"q"[edit]

"Q" iz not uezd in staej 5, and it iz repláest bie "k".

 • akwáentns, akwíear, ikwípmnt, konsikwens, kue, kween, kweschn, kwik, kwolity, kworter, rikwést, rikwíear, teknéek

"r"[edit]

"R" iz /r/.

"s"[edit]

"S" iz /s/.

 • Oeld wurdz widh dhis speling: abues (n.), aulsoe, análasis, ausam, baes, baesik, dhus, disgráes, fantasi, foekas, hors, laps, nuesns, sae, sees, start, sapórt, satisfie, vaireeas, vieras
 • "c" az /s/ bikúmz "s": plaes, sins, survis
 • "s" az /ʃ/ bikúmz "sh": shuugr, shuar
 • "s" or "ss" az /z/ bikúm "z": abuez (v.), bizi, biznes, cheez, disért, eezy, fraez, huzbnd, klenz, kuzn, looz, muezik, pasport, poizn, prizn, reezn, sizrz, vizit, Wenzdae
 • jobz, frendz, breedhz, dogz, telz, seemz, Ann’z, bringz, Oskar’z, luvz
 • aireeaz, Barbara’z, emplóyeez, kumpaniz, lauz, plaez, shooz, shoaz, veetoez

"sh"[edit]

"Sh" is /ʃ/

 • Oeld wurdz widh dhis speling: dish, fashn, finish, ship, shoo
 • Nue wurdz widh dhis speling: ankshas, kamíshn, mashéen, naeshn, shuugr, speshl

"s-h"[edit]

/sh/ is "s-h".

 • dis-hártn, mis-hap

"t"[edit]

"T" iz /t/.

"th"[edit]

"Th" iz /θ/.

 • Oeld wurdz with dhis speling: think, baoth, boeth, thrue
 • "th" as /ð/ bekumz "dh": auldhóe, faadhr, dhen, dhis, dhoe
 • "th" as /t/ bekumz "t": Tielnd

"t-h"[edit]

/th/ iz "t-h".

 • pot-hoel, ant-hil

"v"[edit]

"V" iz /v/.

"w"[edit]

"W" iz /w/.

"x"[edit]

"X" iz not uezd in staej 5.

"y"[edit]

"Y" iz /j/.

"z"[edit]

"Z" iz /z/.

 • Oeld wurdz widh dhis speling: amaez, blizrd, jaz, puzl, sitizn, toepaz, zoo
 • Nue wurdz widh dhis speling: kuzn, huzbnd, igzámin, klenz, rizúlt
 • "z" in morpheme “-s/z”
 • jobz, frendz, breedhz, dogz, telz, seemz, Ann’z, bringz, Oskar’z, luvz
 • aireeaz, Barbara’z, emplóyeez, kumpaniz, lauz, plaez, shooz, shoaz, veetoez

"zh"[edit]

"zh" is /ʒ/.

 • "zh": beizh, deizhaavóo, ikwáezhn, iráezhr, plezhr, vizhn

"z-h"[edit]

/zh/ is "z-h"

Refransiz[edit]


See aulsoe[edit]