User:Ghoti/Vowel table/Upton (five rows)

From Teflpedia
Short-lax ɪ ɛ a ʌ ɒ ʊ
kit dress trap strut lot - cloth foot
Unstressed i     ə    
happy     comma - letter    
Long-tense
yod-diphthongs
  ʌɪ ɔɪ  
fleece face   price choice
Long-tense
w-diphthongs
    əʊ  
mouth goat goose
Long-tense
r-vowels
ɪə ɛː ɑː əː ɔː ʊə
near square bath - start
palm
nurse thought - north
force
cure